Błędy połączenia PPPoE


Zanim zostanie zgłoszony problem prosimy o sprawdzenie kilkukrotne połączenia. Poniżej lista naj częściej pojawiających się błędów PPPoE.


  619 · Błąd połączenia - spóbować ponownie i w razie dalszych problemów zgłosić serwisowi

  676 · Błąd połączenia - spóbować ponownie i w razie dalszych problemów zgłosić serwisowi

  678 · Błąd połączenia - problem z komunikacją. Jeżeli połączenie jest za pomocą (AccessPointa) należy je wypiąć z prądu na kilka minut i po ponownym włączeniu spróbować raz jeszcze. Taki błąd wyświetla się również w przypadku braku łącznosći z głównym serwerem np...wskutek awarii urządzeń w sieci lub braku prądu na jednym z węzłów łączących użytkownika z głównym serwerem. Wprzypadku dalszego występowania błędu zgłosić do serwisu.

  691 · Błąd weryfikacji użytkownika. Wpisać poprawnie nazwę użytkownia i hasła.

  769 · Błąd komunikacji z urządzeniem. Niezainstalowana lub wyłączona karta sieciowa. Zainstalować lub włączyć kartę sieciową po której realizowana jest transmisja do sieci Di-net.pl. Można to zrobić w START > PANEL STEROWANIA > POŁĄCZENIA SIECIOWE

  738 · NIE PRZYPISANO ADRESU IP. Z jakiegoś powodu serwer odłączył możliwość logowania się komputera (najczęstszą przyczyną są wirusy w komputerze klienta). Zgłosić się do serwisu.
HOME · POMOC · "IT wireless NET" · KONTAKT · WBOK · POCZTA


logomini
Copyright 2007 © Di-net.pl